Slaap & Herstel

De zoektocht naar de juiste balans

Zowel ’s ochtends, ’s middags als ’s avonds vragen we dagelijks steeds meer van ons lichaam en geest. Het is dus belangrijk dat we goed voor onszelf blijven zorgen, zowel mentaal als lichamelijk. Hiervoor kan het van toegevoegde waarde zijn om, wanneer nodig, je lichaam te voorzien van extra ondersteuning.

Producten binnen deze categorie

Algemene informatie

Om mee te kunnen draaien in de hedendaagse samenleving ben je langzamerhand een steeds drukker functionerend wezen aan het worden. Dit heeft tot gevolg dat je gedurende een dag een aanzienlijke hoeveelheid prikkels ontvangt en er talloze informatie je systeem binnenkomt. Deze prikkel en informatiestromen kunnen afkomstig zijn vanuit allerlei bronnen; werk-gerelateerde zaken, relaties en de privésfeer en social media. Je lichaam krijgt daarnaast vaak ook ook de nodige fysieke belasting te verduren; bijvoorbeeld tijdens allerlei dagelijkse bezigheden en sport, maar ook tijdens langdurige eenzijdige statische (werk) houdingen waarin je je gedurende een dag bevindt. Met een goede nachtrust geef je het lichaam de kans om te herstellen van al deze fysieke en mentale uitdagingen waar je jezelf aan bloot stelt; een goede nachtrust stelt je lichaam in staat om zich weer op te laden voor een nieuwe stroom aan prikkels, informatie en fysieke belasting.

Wanneer je nachtrust door uiteenlopende redenen verstoord is heeft dit aanzienlijke gevolgen voor jou functioneren, zeker wanneer de verstoring langer duurt en/of vaker optreedt. Fysieke gevolgen kunnen zich onder andere uiten in een vermindering van de hoeveelheid lichamelijke energie die je ervaart, je ervaart een toenemende vermoeidheid gedurende de dag, je hebt minder controle over je gewicht, je hebt een lager libido en je hebt een toenemende kans op het ontwikkelen van systemische aandoeningen zoals diabetes en hartfalen. Een langdurige slechte nachtrust kan daarnaast mogelijk van invloed zijn op de levensduur1,2,3.

Je afgenomen lichamelijke energie en je toenemende vermoeidheid heeft ook een sterke invloed op je geestelijk functioneren. De koppeling tussen je lichaam en je geest kan niet los van elkaar worden gezien. Geestelijke gevolgen kunnen zich presenteren in de vorm van een toegenomen prikkelbaarheid en ervaren spanningen, een afname van je concentratie en je alertheid en de mogelijkheden om nieuwe informatie op te nemen 4, een minder opgewekt gevoel en neerslachtigheid welke zich, wanneer langer bestaand, door kunnen zetten tot depressieve klachten 1,4. Een verminderde nachtrust heeft ook een toename van je algehele stress level tot gevolg 4,5,6,7. Een hoger stress level is op zichzelf weer geassocieerd met een verstoring van je nachtrust.

Een verstoring van je nachtrust ontstaat in eerste instantie vaak als gevolg van andere stressoren (situaties die stress met zich meebrengen), maar draagt na verloop van tijd door het verhogen van je stress-levels op zichzelf dus ook weer bij aan een vergroting van je probleem. Hierdoor kan een vicieuze cirkel ontstaan met een aanhoudende slechte nachtrust en een vermindering van je geestelijk functioneren. Om dit patroon te doorbreken heeft je lichaam, naast het verminderen van de oorzakelijke stressoren, in het begin vaak de juiste ondersteuning nodig om een goede nachtrust te bevorderen en zodat je weer in een situatie van rust, aanpassing en herstel kan komen.

Referenties

  1. Leone, S., Van der Poel, A., Beers, K., Rigter, L., Zantinge, E., & Savelkoul, M. (2018). Slechte slaap: een probleem voor de volksgezondheid?. Trimbos Instituut, Netherlands Institute of Mental Health and Addiction.
  2. Anujuo K, Stronks K, Snijder MB, Jean-Louis G, Rutters F, van den Born BJ, et al. Relationship between short sleep duration and cardiovascular risk factors in a multi-ethnic cohort – the helius study. Sleep Med. 2015;16(12):1482-8
  3. Cappuccio, F. P., D’Elia, L., Strazzullo, P., & Miller, M. A. (2010). Quantity and quality of sleep and incidence of type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. Diabetes care33(2), 414-420.
  4. Dewald-Kaufmann JF, Oort FJ, Bogels SM, Meijer AM. Why sleep matters: Differences in daytime functioning between adolescents with low and high chronic sleep reduction and short and long sleep durations. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies. 2013;.13(1A):pp.
  5. Strine, T. W., & Chapman, D. P. (2005). Associations of frequent sleep insufficiency with health-related quality of life and health behaviors. Sleep medicine6(1), 23-27.
  6. Magee, C. A., Caputi, P., & Iverson, D. C. (2011). Relationships between self-rated health, quality of life and sleep duration in middle aged and elderly Australians. Sleep medicine12(4), 346-350.
  7. Faubel, R., Lopez-Garcia, E., Guallar-Castillón, P., Balboa-Castillo, T., Gutiérrez-Fisac, J. L., Banegas, J. R., & Rodríguez-Artalejo, F. (2009). Sleep duration and health-related quality of life among older adults: a population-based cohort in Spain. Sleep32(8), 1059-1068.