Op het gebruik van deze website 24bodycontrol.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

24Bodycontrol streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid is samengesteld, staat 24Bodycontrol niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie
op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 24Bodycontrol aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik
van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen 24Bodycontrol en de
gebruiker van de website ontstaan.

Bij de afzonderlijke producten wordt veelal gerefereerd naar de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek ter onderbouwing van de werking en effectiviteit van de producten. 24Bodycontrol voorziet niet in een waardeoordeel (kwaliteitsbeoordeling) van de onderzoeken waarnaar gerefereerd wordt. 24Bodycontrol maakt inzichtelijk naar welke wetenschappelijke onderzoeken gerefereerd wordt (onder het submenu ‘referenties’) en stelt de lezer in staat de waarde en kwaliteit van de onderzoeken te interpreteren naar eigen inzicht.

E-mail

24Bodycontrol garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan
worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden
veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met 24Bodycontrol te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. 24Bodycontrol heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk
voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. 24Bodycontrol aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van
websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van 24Bodycontrol zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk
en met commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere
manier openbaar worden gemaakt, zonder dat 24Bodycontrol daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.